We Project! (2012-2015)

El Closing Summer Pool Festival és un festival internacional de música electrònica organitzat per l’empresa We Project!. Aquest festival tenia lloc a les piscines municipals de Sant Vicens de Torelló i aplegava milers de persones.

We Project! (2012-2015)

El Closing Summer Pool Festival és un festival internacional de música electrònica organitzat per l’empresa We Project!. Aquest festival tenia lloc a les piscines municipals de Sant Vicens de Torelló i aplegava milers de persones.

We Project! (2012-2015)

El Closing Summer Pool Festival és un festival internacional de música electrònica organitzat per l’empresa We Project!. Aquest festival tenia lloc a les piscines municipals de Sant Vicens de Torelló i aplegava milers de persones.

Tasques | Tareas | Tasks

Gestió econòmica, comunicació:
Gestión económica, comunicacón:
Economic managament, communication strategy:

  • Comptable | Contable | Accounting officer
  • Community Manager
  • Planificació de campanyes on-line | Planificación de campañas on-line | Social Media Strategist (Google Adwords, Facebook)