We Project! (2012-2015)

El Showcase Festival és un festival internacional de música electrònica organitzat per l’empresa We Project! i que es desenvolupava a les instal·lacions de la discoteca Millenium de Girona.

Tasques

Gestió econòmica, comunicació:

  • Comptable
  • Community Manager
  • Planificació de campanyes on-line (Google Adwords, Facebook)

We Project! (2012-2015)

El Showcase Festival es un festival internacional de musica electrónica organitzado por la empresa We Project! y que se desarrollaba en las instalaciones de la discoteca Millenium de Girona.

Tareas

Gestión económica, comunicacón:

  • Contable
  • Community Manager
  • Planificación de campañas on-line (Google Adwords, Facebook)

We Project! (2012-2015)

El Showcase Festival is an international festival of electronic music organized by We Project!.

Tasks

Economic managament, communication strategy:

  • Accounting officer
  • Community Manager
  • Social Media Strategist (Google Adwords, Facebook)